- Van Ooijen Consultancy">

 
ProForm
home support contact InForm ProForm schermen rapporten

 


Iedere school heeft behoefte aan inzicht aangaande de presentie dan wel absentie van leerlingen met betrekking tot de lessen en activiteiten waarbij de leerlingen aanwezig moeten zijn.

ProFrom (Presentie Registratie en Onderwijstijd) is een web-applicatie waarbij docenten zelf via het intranet of internet de presentie en absentie van leerlingen bij kunnen houden.

Nadat een docent zich heeft aangemeld via een webbrowser verschijnt in agenda-vorm het rooster van die docent voor de betreffende week. Middels bladerfuncties kan naar een andere dag/week/maand gesprongen worden.

Per les kan met een muisklik het presentiescherm worden opgeroepen waarop alle leerlingen staan die bij die les verwacht worden. Alleen de mutaties moeten worden aangebracht.

De ruime mogelijkheden van de rapportage verschaffen inzicht in de presentie, absentie en de genoten onderwijstijd.