- Van Ooijen Consultancy">

 
InForm schermen
home support contact InForm voordelen schermen rapporten ProForm

 


Klik op de onderstaande teksten om een indruk te krijgen van enkele hoofdschermen van InForm. 

Personeel
De tabbladen van personeel.


Taken en Planningsdialoog voor taken
De tabbladen van taken, extra scherm is planningsdialoog voor taken.


Vakken en Planningsdialoog voor vakken
De tabbladen van vakken, extra scherm is planningsdialoog voor vakken.


Groepen en Planningsdialoog Les per jaar
De tabbladen van groepen, extra scherm is planningsdialoog voor lessen per jaar.


Werkgebied voor plannen taken en vakken
In de werkgebieden kunnen scenario's worden aangemaakt in een soort kladblok.
Pas als een scenario wordt goedgekeurd wordt deze overgezet naar de 'productie'.


Formatie
Inzicht in de uitputting van de formatie.
Links totaaltelling per vakgebied/niveau, rechts de uitsplitsing naar personeelslid.